Blog

Tekstilin Kökeni

Tekstil ya da dilimize girmeden önceki Fransızca kökenli hâliyle textile “dokuma, kumaş” anlamlarına gelir. Sözcük, Fransızca’ya da Latince texere “dokumak, örmek” fiilinden türetilerek girer...

Anadolu’da Tekstil

Antik çağlardan beri dokuma yapılan bu topraklarda Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişiyle Anadolu tekstil üretiminin merkezi hâline geldi. Ancak bir yandan Hint pamuğunun Türk pamuğunun...