POLYESTER LİFLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kolay kopmaz. Kopma dayanımı 4,5-5,5 g/denye dir.
Kopma anındaki uzama yüzdesi %15-25 tir.
Özgül ağırlığı 1,38 g/cm³ tür.
Normal şartlarda nem oranı %0,4 tür.
Enine kesitleri genellikle yuvarlaktır. Özel amaçlarla üretilen bazı liflerin kesitleri değişik olabilir.
Merserizasyon işlemi yapıldığında bir miktar çekme ve mukavemetinde çok az azalma görülür.

POLYESTER LİFLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Asitlere karşı dayanıklı, bazlara karşı dayanıksızdır.
Yükseltgen ve indirgen maddelere karşı dayanıklıdır.
Birçok çözücü içerisinde çözünmemekle beraber, fenol ve türevleri, benzilalkol, m-kresol gibi bazı çözgenler içerisinde kolaylıkla çözünmektedir.
Elektriği iletme özellikleri iyidir. Az rutubet absorbe etmesi sayesinde elektrik iletkenliği düşüktür.
Güve ve zararlı böceklerden etkilenmez. Aynı şekilde küf ve mantar gibi mikroorganizmalardan da zarar görmez.
Gün ışığından fazla etkilenmez..

Polyester Liflerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri